Letní kempy Léto s Malou technikou

Malá technika z.ú. se stala jednou z organizací, která pořádá letní příměstské kempy na základě Výzvy MŠMT Letní kempy 2021. Jejich cílem je snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku, a nemohly do školy chodit.

Malá technika prostřednictvím svých zkušených lektorů pořádá na vybraných místech kempy, jejichž cílem je zábavnou a hravou formou dětem nabídnout technické a digitální vzdělávání, ale i spoustu zábavy a venkovních aktivit, které jim po celý školní rok chyběly.

Program

  • vychází z projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita
  • zábavný a vzdělávací program o technických a digitálních tématech
  • děti si budou hrát na malé stavitele, architekty, inženýry, vodohospodáře a další technické profese
  • vzdělávací program doplněn o venkovní a sportovní aktivity, hry, soutěže

Letní kempy probíhají v podobě příměstských kempů, tedy od pondělí do pátku, děti si každé ráno přebírá lektor od zákonného zástupce a v odpoledních hodinách opět předává.

Kempy jsou určené pro děti 1. – 3. tříd ZŠ.

Stravování

Zajištěny dopolední a odpolední svačiny, oběd a pitný režim

Přihlášku si můžete stáhnout zde:

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy