Program pro školky 

 

Jak projekt vznikl?

Projekt vznikl na základě laviny otázek našich dětí.

+ Jak postavit dům?

+ Proč nespadne most?

+ Jak vztyčit vysokou věž?

+ Kam teče voda, když spláchnu?

 

Co je to Malá technická univerzita?

Připravili jsme pro malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

 

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

 

Malá technická univerzita není žádným způsobem provázána s firmou Lego®.

 

Stáhněte si leták

Chcete si náš program vyzkoušet? 

Po domluvě s Vámi navštíví Vaši třídu naše lektorka či lektor s krabicí plnou kostiček a speciální soupravou prvků a výkresů (souprava je chráněna užitným vzorem). Hodinu pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a oblíbené stavebnice. Dětí si hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci.

 

LEKCE: 60 MINUT

JEDNOTNÁ CENA LEKCE  1000 KČ/SKUPINU. MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ 25. DOPRAVNÉ LEKTORA SE kalkuluje individuálně.

PROJEKTOVÝ DEN: 4 VYUČOVACÍ HODINY - MOŽNO HRADIT ZE ŠABLON 

JEDNOTNÁ CENA PROJEKTOVÉHO DNE 3 000 Kč/skupinu.  MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ 25. DOPRAVNÉ LEKTORA SE kalkuluje individuálně.

Storno podmínky: zrušení lekce 24 hodin předem - neúčtujeme žádný storno poplatek, při zrušení v den akce  je účtováno 100%.

Platba bezhotovostně fakturou (fakturace po akci), po domluvě je možno platit v den akce lektorovi proti pokladnímu dokladu, který Vám vydá.

1. STAVITEL MĚSTA 

lze objednat samostatně

 

 - CO NAJDEME VE MĚSTĚ: HASIČI/ POLICIE/ ZDRAVOTNÍCI...

- POSTAVÍME MĚSTO A SILNICE

- VYROBÍME MAPU MĚSTA

 

INFO/OBJEDNAT

 

2. MALÝ ARCHITEKT

lze objednat samostatně

 

- CO JE PROJEKT/ PŮDORYS

- KDO JE ARCHITEKT/ PROJEKTANT

- CO JSOU ZÁKLADY/OBVODOVÉ ZDI/VNITŘNÍ PŘÍČKY

- POSTAVÍME ZÁKLADY PODLE TECHNICKÉHO VÝKRESU

 

INFO/OBJEDNAT

3. MALÝ INŽENÝR

před touto lekcí je nutné absolvovat lekci

Malý architekt

 

- TECHNICKÝ VÝKRES S ROZVODY

- CO VŠE VE VÝKRESU NAJDEME 

- KDO JE ELEKTRIKÁŘ/INSTALATÉR

- DO ZÁKLADŮ DOMU ZAVEDEME VODU, KANALIZACI A ELEKTŘINU PODLE VÝKRESU

 

INFO/OBJEDNAT

 

4. MALÝ PROJEKTANT

před touto lekcí je nutné absolvovat lekce

Malý architekt a Malý inženýr

 

- VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ ROZVODŮ ELEKTŘINY, VODOVODU A KANALIZACE

- POSTAVÍME ULICI PODLE PLÁNU 

- ROZSVÍTÍME POULIČNÍ LAMPY

 

 

INFO/OBJEDNAT

5. STAVITEL MOSTŮ

lze objednat samostatně

 

- TECHNICKÝ VÝKRES

-CO JE TO STATIKA

- CO JE PILÍŘ A JAK JEJ POSTAVIT

- POSTAVÍME VELIKÝ MOST 

-DOZVÍME SE NĚCO O KARLU IV A STAVBĚ KARLOVA MOSTU

 

INFO/OBJEDNAT

6. STAVITEL VĚŽÍ

lze objednat samostatně

 

- JAKÉ VĚŽE ZNÁME?

- STABILITA VŠKOVÝCH STAVEB

- POMOCÍ TECHNICKÉHO VÝKRESU POSTAVÍME VYSÍLAČ NA JEŠTĚDU

 

 

INFO/OBJEDNAT

7. MALÝ VODOHOSPODÁŘ

před touto lekcí je nutné projít lekcemi

Malý architekt, Malý inženýr a Malý projektant

 

- NEČISTOTY V ODPADNÍCH VODÁCH

- MECHANICKÁ FILTRACE ODPADNÍCH VOD

- BIOLOGICKÁ FILTRACE ODPADNÍCH VOD

-STAVBA MODELU ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

- JEDNODUCHÝ POKUS FILTRACE VODY

 

   INFO/OBJEDNAT

8. MALÝ ENERGETIK

před touto lekcí je nutné absolvovat lekce 1 - 7

  - K ČEMU JE NÁM ELEKTŘINA  A VŠECHNY TY DRÁTY ?

- ODKUD SE BERE?

- CO SE STANE, KDYŽ JI NEMÁME

- POSTAVÍME TEPELNOU ELEKTRÁRNU

- ROZVEDEME ELEKTŘINU DRÁTY VN DO OBJEKTŮ 

 

INFO/OBJEDNAT

9. MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ

lze objednat sampostatně

- KDE KONČÍ VŠECHEN ODPAD?

- POSTAVÍME SKLÁDKU

-ODVĚTRÁNÍ A IZOLACE

- CO NA SKLÁDKU NEPATŘÍ/RECYKLACE

- PRAKTICKÁ UKÁZKA RECYKLACE PAPÍRU

 

INFO/OBJEDNAT

10. MALÝ ARCHEOLOG

před touto lekcí je nutné projít celým cyklem

Malé technické univerzity

 

- ZÁKLADY PROFESE ARCHEOLOGA

- URČENÍ PŮVODU A DOBY NÁLEZU

- NALEZIŠTĚ A VYKOPÁVKY

- PRŮZKUM ZÁKLADLŮ PRASTARÝCH STAVEB 

- REKONSTRUKCE OBJEVENÝCH BUDOV

 

 INFO/OBJEDNAT

Technické vzdělávání

názorně a jednoduše!

© 2014-2018 by Malá technika z.ú.

Malá technika z.ú.   /   info@mtuni.cz  

  • Wix Facebook page