Program lze objednat též 

pro 1. a 2. třídy ZŠ

Program pro základní školy navazuje na původní myšlenku projektu MTU určenou pro mateřské školy. Na základě zájmu učitelů ze ZŠ jsme program rozšřili i do   1. a  2. tříd ZŠ.

 

Co program dětem přináší?

+ Názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů a  ukážeme jim, že není třeba se obávat ani takových předmětů jako je matematika a fyzika.

+ Získají nové znalosti prožitkem.

+ Teoretické poznatky si děti prakticky ověří s pomocí stavebnice typu Lego. To vede k hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu. 

+ Hravu formou získají jasné informace o reálném světě.

 

Chcete si náš program vyzkoušet? 

Po domluvě s Vámi navštíví Vaši třídu naše lektorka či lektor s krabicí plnou kostiček. Jednu hodinu pracuje s dětmi s podporou literatury, metodických listů a kostiček a dalších komponentů.

 

Cíle Malé technické univerzity?

Vzdělávací moduly MTU názorně a jednoduše vedou děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, učí je číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ tak rozvíjíme jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivé moduly MTU jsou zpracovány tak, aby v nich byly obsaženy vzdělávací oblasti RVP, mají jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. 

Malá technická univerzita není žádným způsobem provázána s firmou Lego®.

//////////////////////////////////////////////////////

Napište  nám: info@mtuni.cz

JEDNOTNÁ CENA  1000 KČ/SKUPINU. MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ 25.

Od 1. ledna 2019 se DOPRAVNÉ LEKTORA SE kalkuluje individuálně.

Storno podmínky: zrušení lekce 24 hodin předem - neúčtujeme žádný storno poplatek, při zrušení v den akce  je účtováno 100%.

Platba bezhotovostně fakturou (fakturace po akci), po domluvě je možno platit v den akce lektorovi proti pokladnímu dokladu, který Vám vydá.

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - TÉMATA SETKÁNÍ

1. STAVITEL MĚSTA  

lze objednat samostatně

 

 - CO NAJDEME VE MĚSTĚ: HASIČI/ POLICIE/ ZDRAVOTNÍCI...

- POSTAVÍME MĚSTO A SILNICE

- VYROBÍME MAPU MĚSTA

 

INFO/OBJEDNAT

 

2. MALÝ ARCHITEKT

lze objednat samostatně

 

- CO JE PROJEKT/ PŮDORYS

- KDO JE ARCHITEKT/ PROJEKTANT

- CO JSOU ZÁKLADY/OBVODOVÉ ZDI/VNITŘNÍ PŘÍČKY

- POSTAVÍME ZÁKLADY PODLE TECHNICKÉHO VÝKRESU

 

INFO/OBJEDNAT

3. MALÝ INŽENÝR

před touto lekcí je nutné absolvovat lekci

Malý architekt

 

- TECHNICKÝ VÝKRES S ROZVODY

- CO VŠE VE VÝKRESU NAJDEME 

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOMĚ

 

 

INFO/OBJEDNAT

 

4. MALÝ PROJEKTANT

před touto lekcí je nutné absolvovat lekci

Malý architekt a Malý inženýr

 

- VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ ROZVODŮ ELEKTŘINY, VODOVODU A KANALIZACE

- POSTAVÍME ULICI PODLE PLÁNU 

- ROZSVÍTÍME POULIČNÍ LAMPY

 

 

INFO/OBJEDNAT

5. STAVITEL MOSTŮ

lze objednat samostatně

 

- TECHNICKÝ VÝKRES

-CO JE TO STATIKA

- CO JE PILÍŘ A JAK JEJ POSTAVIT

- POSTAVÍME VELIKÝ MOST 

-DOZVÍME SE NĚCO O KARLU IV A STAVBĚ KARLOVA MOSTU

 

INFO/OBJEDNAT

6. STAVITEL VĚŽÍ

lze objednat samostatně

 

- JAKÉ VĚŽE ZNÁME?

- STABILITA VŠKOVÝCH STAVEB

- POMOCÍ TECHNICKÉHO VÝKRESU POSTAVÍME VYSÍLAČ NA JEŠTĚDU

 

 

INFO/OBJEDNAT

7. MALÝ VODOHOSPODÁŘ

před touto lekcí je nutné projít lekcemi

Malý architekt, Malý inženýr a Malý projektant

 

- NEČISTOTY V ODPADNÍCH VODÁCH

- MECHANICKÁ FILTRACE ODPADNÍCH VOD

- BIOLOGICKÁ FILTRACE ODPADNÍCH VOD

-STAVBA MODELU ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

- JEDNODUCHÝ POKUS FILTRACE VODY

 

INFO/OBJEDNAT

8. MALÝ ENERGETIK

před touto lekcí je nutné absolvovat lekce 1 - 7

- VÝROBA ELEKTŘINA A JEJÍ VEDENÍ

- TYPY ELEKTRÁREN

- BLACKOUT

- POSTAVÍME TEPELNOU ELEKTRÁRNU

- DRÁTY VN ZAVEDEME ELEKTŘÍNU DO OBJEKTŮ

 

INFO/OBJEDNAT

9. MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ

lze objednat samostatně

 

- KDE KONČÍ VŠECHEN ODPAD?

- POSTAVÍME SKLÁDKU

-ODVĚTRÁNÍ A IZOLACE

- CO NA SKLÁDKU NEPATŘÍ/RECYKLACE

- PRAKTICKÁ UKÁZKA RECYKLACE PAPÍRU

 

INFO/OBJEDNAT

10. MALÝ ARCHEOLOG

před touto lekcí je nutné projít celým cyklem

Malé technické univerzity

 

- ZÁKLADY PROFESE ARCHEOLOGA

- URČENÍ PŮVODU A DOBY NÁLEZU

- NALEZIŠTĚ A VYKOPÁVKY

- PRŮZKUM ZÁKLADLŮ PRASTARÝCH STAVEB 

- REKONSTRUKCE OBJEVENÝCH BUDOV

 

 INFO/OBJEDNAT

Technické vzdělávání

názorně a jednoduše!

© 2014-2018 by Malá technika z.ú.

Malá technika z.ú.   /   info@mtuni.cz  

  • Wix Facebook page