AKREDITOVANÁ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

AKTUÁLNĚ: Víkendové setkání  URČENÉ  pedagogům z MALOTŘÍDEK zaměřené  na technické vzdělávání  a rozvoj digitální gramotnosti

6.-8.11.2020 v Safari Dvůr Králové n. L. 

polytechnická gramotnost

 

Polytechnická výchova - Malá technická univerzita

možno hradit ze šablon 

Vhodné pro učitele MŠ s ukázkou dobré praxe

Hodinová dotace: 8 hodiny

 • 6 hodin společného interaktivního workshopu – v rámci workshopu 1 ukázková hodina s dětmi z MŠ

 • 2 praktické hodiny programu MTU s dětmi ve Vaší škole (individuální)

Účastníci získají osvědčení o absolvování

 

Cena: 3500 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 


Co můžete očekávat:

 • stavíme město a hrajeme si na kartografa a zakreslujeme město do mapy

 • v roli architekta čteme technické výkresy a podle nich stavíme půdorysy domu

 • kdo nám zavádí do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu? Staneme se instalatéry a elektrikáři a  zjistíme, jak to v domě funguje

 • když už víme, jak to v domě funguje, měli bychom rozumět i propojení vodojemu s domem a čističkou odpadních vod

 • a mnoho dalšího

 

Jak připravit polytechnický projektový den s Malou technickou univerzitou 

Vhodné pro učitele MŠ

Hodinová dotace: 8 hodiny

 • 4 hodiny interaktivní workshop (společný)

 • 4 hodiny projektový den s dětmi ve vaší škole (individuální)

Účastníci získají osvědčení o absolvování

 

Cena: 4500 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

 

Zvolili jste si v šablonách projektové dny? A rádi byste se inspirovali?

V rámci semináře společně připravíme, vytvoříme a zrealizujeme 5 projektových polytechnických dnů.

Tematické zaměření vychází z programu Malá technická univerzita.

 

Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství (Malá technická univerzita)

Vhodné pro učitele MŠ a 1. a 2.třídy ZŠ

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

Cena: 1090 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

Program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ. Cílem semináře je seznámit pedagogy s vybranými technickými tématy a způsoby, jak je předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálního vzdělávacího programu Malá technická univerzita.

Nosná  témata: město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr 

 

Praktický seminář – Jak připravit polytechnický projektový den

Vhodné pro učitele MŠ a 1. a 2.třídy ZŠ

Hodinová dotace: 4 hodiny

Účastníci získají osvědčení o absolvování

 

Cena: 1090 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

Cílem semináře je pomoci pedagogům připravit 6 projektových dnů na polytechnické téma.

Projektové dny lze realizovat ve třídě nebo venku.  Inspirujeme Vás, jak snadno připravíte celý projektový den na téma: architekt, inženýr, mosty, věže, vodohospodář, zpracovatel odpadu. Využíváme levné a běžně dostupné materiály. Pomůcky nejsou zahrnuté v ceně semináře.

digitální gramotnost

 

Digitální gramotnost prožitkem

Vhodné pro učitele MŠ

Hodinová dotace: 8 hodin

 

Cena: 3700 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

Snažíme se dát dětem příležitost pochopit digitální svět předtím, než se stanou běžnými uživateli a nadobro přijdou o zájem zjistit, jak věci fungují a k čemu nám jsou.

 

Náš seminář je o prevenci neuváženého používání technologií, ale i o tomto fascinujícím světě, který má lidstvu především usnadňovat práci.

 

Co Vás čeká?

 • úvod do digi světa - digitální technologie nejsou dobré ani zlé

 • digi svět s využitím dramatické výchovy

 • digitální technologie v běžném životě

 • využití robotů v MŠ

 • ukázka dobré praxe

​Inspirativní seminář – Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše

Vhodné pro učitele MŠ

Hodinová dotace: 4 hodiny

 

Cena: 1090 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

Seminář nabízí praktický úvod do digitální a ICT výchovy. Cílem tohoto semináře, je představit pedagogům praktické možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou. Seminář ukáže pedagogům, že lze dětem názorně a jednoduše seznámit děti např. s tím, jak se počítačový program vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. Náplň semináře vychází z programu Malá digitální univerzita.


Cílem digitální a ICT výchovy není naučit děti pracovat s elektronikou (počítače, tablety ani mobily při výuce nepoužíváme). Cílem je představit dětem způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování, zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc na ukázkovém příkladu představíme pedagogům jednoduchého robota (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám.

 
 

Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé

Vhodné pro učitele MŠ

Hodinová dotace: 4 hodiny

Cena: 1090 Kč/osobu

Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. 

 • Představení digitálního světa zábavnou formou například maňáskového divadla a dalších jednoduchých aktivit

 • Vysvětlení a prevence neuváženého (nadměrného) užívání digitálních technologií

 • Inspirace, jak využít digitální technologie v běžném životě. Digitální technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán

 • Program propojuje digitální a čtenářskou gramotnost

 

Kompletní vybavení MŠ metodikou Malá technická univerzita

 

Již 60 MŠ zařadilo naší originální metodiku polytechnického vzdělávání do svého ŠVP 

 

Programem Malá technická univerzita prošlo již 150 000 dětí ve více než 950 mateřských a základních školách.

 

Vybavte svou mateřskou školu originálním výukovým programe Malá technická univerzita:

Kompletní balík obsahuje:

·         Akreditovaný seminář

·         Tandemové lekce

·         Didaktickou sadu

·         Detailně zpracované metodiky

·         Časově neomezená sublicence pro danou školu

 

 

Varianta 1: metodika 8 lekcí (4 tandemy), cena 68 000 Kč

Varianta 2: metodika 10 lekcí (5 tandemů), cena 88 000 Kč

Varianta 3: metodika 12 lekcí (6tandemů), cena 108 000 Kč

 

Více informací:  Ing. Petra Rožková – tel: 739 658 475, petra@mtuni.cz

Praktický workshop - práce s Techmalovánkami

(není akreditován)

TECHMALOVÁNKY jsou technicky zaměřené pracovní sešity určené předškolním dětem, dětem v přípravných třídách a žákům 1. tříd

Vhodné pro učitele MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ

Hodinová dotace: 1,5 hodiny

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 1500,- Kč/osobu + doprava

V ceně na osobu 1 sada TECHMALOVÁNEK v hodnotě 1000,- Kč (tj. 25 ks - téma dle vlastního výběru)

Místo konání: dle dohody

 

Nabídka pracovních sešitů:

 • Stavitel města

 • Malý architekt a inženýr

 • Malý projektant a vodohospodář

 • Stavitel mostů

 • Stavitel věží

 • Malý zpracovatel odpadů

 • Malý energetik

 • Malý ropař a plynárník

 

Cílem workshopu je inspirovat pedagogy k práci s technickými tématy.

Tento workshop také zahrnuje práci s technickými listy a technickými výkresy.

 

Informace o pracovních sešitech:

 • 15 technicky zaměřených úloh v každém sešitě

 • úlohy rozvíjejí matematicko-logické dovednosti, motoriku a koordinaci, a další dovednosti, které se mají rozvíjet v předškolním i školním věku.

Společnost Malá technika z.ú. je akreditovanou institucí č.j.: MSMT-8814/2015 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technické vzdělávání

názorně a jednoduše!

© 2014-2018 by Malá technika z.ú.

Malá technika z.ú.   /   info@mtuni.cz  

 • Wix Facebook page