Malá technika koordinátorem digitálního projektu Erasmus+(reg. číslo: 2022-1-CZ01-KA210-SCH-000081655)

Malá technika se kromě polytechniky ve školkách a školách věnuje i rozvoji logického a digitálního myšlení. Abychom se podělili o své nápady a zároveň získali novou inspiraci, vytvořili jsme projekt pro sdílení praktických tipů a aktivit z oblasti ICT a rozvoje digitálních kompetencí. Do projektu se zapojili partneři z Česka a z Estonska.

Mezinárodní program a sdílení zkušeností

V uplynulém roce jsme na realizaci tohoto projektu, který vede Malá technika ve spolupráci s estonskou partnerskou mateřskou školkou Karuke z města Kohtla-Järve, pilně pracovali, k účasti byly přizvány také dvě české MŠ – MŠ Praha Na Chodovci a MŠ Světice. a MŠ a SPC Jihlava. Paní učitelky spolu s naším realizačním týmem navštívily v květnu 2023 školku Karuke a další estonské školky, aby viděly, jak se s dětmi pracuje jinde. Paní učitelky pozitivně hodnotily například malý počet dětí ve skupinkách, velkou vybavenost robotickými pomůckami a důraz na psychohygienu a wellbeing například pomocí emočních koutků. Velkým tématem zde byla problematika dětí s odlišným mateřským jazykem, konkrétně se zde jednalo o ruštinu z důvodu blízkosti hranic s Ruskem. Ve třídách se kromě učitelky a asistentky vyskytuje také učitelka estonštiny, která se soustředí na děti s OMJ, aby oficiální jazyk brzy ovládaly. Zajímavý byl také fakt, že děti v Estonsku už umí číst a psát při nástupu do 1.třídy.

Estonská návštěva v Česku

V říjnu jsme potom přivítaly estonskou výpravu pro změnu u nás. Kolegyně navštívily zapojené školky, v MŠ na Chodovci viděly, jak lektorky Malé techniky vedou lekce Digi bez digi, tedy programy na rozvoj logických a digitálních kompetencí bez použití obrazovek. I když jsme v Estonsku viděli mnoho robotů, potěšilo nás, že s většinou aktivit s robotickými pomůckami se paní učitelky seznámily až u nás. V MŠ Světice ukázaly místní paní učitelky své vlastní činnosti (např. práci s roboty, kreativní ruční práce nebo šachový kroužek). Potom děti zahrály návštěvě pohádku O Veliké řepě a následně se tým přesunul do Muzea Říčany, kde muzejní pracovnice vysvětlila estonským pedagožkám, jaké jsou principy tvořivé hry, kterou toto muzeum ve spolupráci s MŠ Světice propaguje. Zbylý čas pobytu byl věnovaný společné práci na projektu.

Příručka pro robotického šneka

Jak už bylo řečeno, cílem projektu je sdílení zkušeností v rámci digitálního a ICT vzdělávání, jedním z výstupů pak bude právě vznikající příručka pro pedagogy s množstvím úloh programování robotické pomůcky Šnek. Příručka se skládá z úkolů pro mladší děti, které robotovi staví cesty jako puzzle v závislosti na jednotlivých zadáních. Starší děti robota programují skládáním příkazových karet vedle sebe. Všechny úkoly rozvíjí logické myšlení, ale staví také na dalších znalostech a dovednostech. Děti se učí o přírodě, také trénují barvy nebo předmatematické představy. Součástí příručky jsou i pracovní listy na jemnou motoriku nebo karty pro trénink časových posloupností.

Zajímá vás rozvoj logických a digitálních kompetencí? Objednejte si do své MŠ nebo ZŠ projektový den Logické hry, děti si procvičí pravolevou orientaci, logické a kritické myšlení, týmovou práci a také si vyzkouší, jaké se ovládá robot. Objednat si můžete také lekci Co je to internet?, kde se děti dozví základní principy fungování internetu a také zásady bezpečného používání a prevenci fake news.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.