Pro pedagogy

Nabízíme inspirativní semináře, které pedagogům ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Naše semináře jsou:

 • určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD
 • založeny na praktických a názorných ukázkách
 • akreditované MŠMT ČR (Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.)
 • realizovatelné po celé ČR během celého roku
 • vedené zkušenými a nadšenými školiteli
 • obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti

NABÍDKA SEMINÁŘŮ POLYTECHNICKÉ GRAMOTNOSTI

Polytechnická výchova – Malá technická univerzita

Vhodné pro učitele MŠ s ukázkou dobré praxe. Hodinová dotace: 8 hodin
 • 6 hodin společného interaktivního workshopu
 • 2 praktické hodiny programu MTU s dětmi ve Vaší škole (individuální)
Účastníci získají osvědčení o absolvování. Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně. Co můžete očekávat:
 • stavíme město a hrajeme si na kartografa a zakreslujeme město do mapy
 • v roli architekta čteme technické výkresy a podle nich stavíme půdorysy domů
 • zjistíme, kdo nám zavádí do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu, staneme se instalatéry a elektrikáři a zjistíme, jak to v domě funguje
 • když už víme, jak to v domě funguje, měli bychom rozumět i propojení vodojemu s domem a čistírnou odpadních vod
 • a mnoho dalšího
Kapacita: 20 Rozsah hodin: 8 Akreditace: MSMT-45918/2020-2-79 Cena: 3500 Kč/osobu, při objednání na klíč cena kalkulována individuálně Možno hradit ze Šablon II.
Objednat seminář

Jak připravit polytechnický projektový den

Cílem semináře je pomoci pedagogům připravit 5 projektových dnů na polytechnické téma.

Projektové dny lze realizovat ve třídě nebo venku. Inspirujeme Vás, jak snadno připravíte celý projektový den na téma: město, architekt, věže, vodohospodář, archeolog. Využíváme levné a běžně dostupné materiály.

Účastníci získají osvědčení o absolvování.
Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT- 8665/2019-1-328 Cena: 1090 Kč/osobu
Objednat seminář

Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství

Program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ. Cílem semináře je seznámit pedagogy s vybranými technickými tématy a způsoby, jak je předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálního vzdělávacího programu Malá technická univerzita.

Nosná  témata: město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr 

Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT-10651/2020-2-298 Cena: 1090 Kč/osobu
Objednat seminář

Jak připravit polytechnický projektový den s MTU

Hodinová dotace: 8 hodiny

 • 4 hodiny interaktivní workshop (společný)
 • 4 hodiny projektový den s dětmi ve Vaší škole (individuální)

Účastníci získají osvědčení o absolvování.

Zvolili jste si v šablonách projektové dny? A rádi byste se inspirovali?

V rámci semináře společně připravíme, vytvoříme a zrealizujeme 5 projektových polytechnických dnů.

Tematické zaměření vychází z programu Malá technická univerzita.

Kapacita: 20 Rozsah hodin: 8 Akreditace: MSMT- 16264/2019-1-580 Cena: 4500 Kč/osobu, při objednání na klíč cena kalkulována individuálně
Objednat seminář
Seminář na klíč

Nabízíme také seminář na klíč, který připravíme přímo pro Vaši školu.

Objednat seminář

NABÍDKA SEMINÁŘŮ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Digitální gramotnost prožitkem

Snažíme se dát dětem příležitost pochopit digitální svět předtím, než se stanou běžnými uživateli a nadobro přijdou o zájem zjistit, jak věci fungují a k čemu nám jsou.

Náš seminář je o prevenci neuváženého používání technologií, ale i o tomto fascinujícím světě, který má lidstvu především usnadňovat práci.

Co Vás čeká?

 • úvod do digi světa - digitální technologie nejsou dobré ani zlé

 • digi svět s využitím dramatické výchovy

 • digitální technologie v běžném životě

 • využití robotů v MŠ

 • ukázka dobré praxe

Po absolvování semináře doporučujeme zakoupit metodického průvodce pro pedagogy: Rozvoj logického a informatického myšlení dětí. Průvodce navazuje na témata ze semináře a obsahuje více než 50 úloh s řešením. Je tak vhodným doplňkem pro práci ve třídě.

Kapacita: 20 Rozsah hodin: 8 Akreditace: MSMT-8665/2019-1-328 Cena: 4 100 Kč/osobu, při objednávce na klíč cena stanovena individuálně Možno hradit ze Šablon II.
Objednat seminář

​Úvod do digitálního světa (prožitkem, názorně a jednoduše)

Inspirativní seminář nabízí praktický úvod do digitální a ICT výchovy. Cílem tohoto semináře je představit pedagogům praktické možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou. Seminář ukáže pedagogům, že lze děti názorně a jednoduše seznámit např. s tím, jak se počítačový program vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. Náplň semináře vychází z programu Malá digitální univerzita.

Cílem digitální a ICT výchovy není naučit děti pracovat s elektronikou (počítače, tablety ani mobily při výuce nepoužíváme). Cílem je představit dětem způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování, zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc na ukázkovém příkladu představíme pedagogům jednoduchého robota (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám.

Po absolvování semináře doporučujeme zakoupit metodického průvodce pro pedagogy: Rozvoj logického a informatického myšlení dětí. Průvodce navazuje na témata ze semináře a obsahuje více než 50 úloh s řešením. Je tak vhodným doplňkem pro práci ve třídě.
Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT-8665/2019-1-328 Cena: 1 490 Kč/osobu, při objednání na klíč cena kalkulována individuálně
Objednat seminář
Seminář na klíč

Nabízíme také seminář na klíč, který připravíme přímo pro Vaši školu.

Objednat seminář