Pro pedagogy

Nabízíme inspirativní semináře, které pedagogům ukazují, jak dětem názorně a jednoduše přiblížit témata z technického a digitálního světa kolem nás. Naše semináře jsou:

  • určeny pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. třídy základních škol a vychovatele ŠD
  • založeny na praktických a názorných ukázkách
  • akreditované MŠMT ČR (Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.)
  • realizovatelné po celé ČR během celého roku
  • vedené zkušenými a nadšenými školiteli
  • obsahují zajímavá a netradiční témata z oblasti polytechnické a digitální gramotnosti

Pomůcky pro polytechnické a digitální vzdělávání najdete na e-shopu:

NABÍDKA SEMINÁŘŮ POLYTECHNICKÉ GRAMOTNOSTI

Jak připravit polytechnický projektový den

Cílem semináře je pomoci pedagogům připravit 5 projektových dnů na polytechnické téma.

Projektové dny lze realizovat ve třídě nebo venku. Inspirujeme Vás, jak snadno připravíte celý projektový den na téma: město, architekt, věže, vodohospodář, archeolog. Využíváme levné a běžně dostupné materiály.

Účastníci získají osvědčení o absolvování.
Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT - 13012/2022-2-525 Cena: 1290 Kč/osobu
Objednat seminář

Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství

Program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ. Cílem semináře je seznámit pedagogy s vybranými technickými tématy a způsoby, jak je předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálního vzdělávacího programu Malá technická univerzita.

Nosná  témata: město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr 

Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT-10651/2020-2-298 Cena: 1290 Kč/osobu
Objednat seminář
Seminář na klíč

Nabízíme také seminář na klíč, který připravíme přímo pro Vaši školu.

Objednat seminář

NABÍDKA SEMINÁŘŮ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

​Úvod do digitálního světa (prožitkem, názorně a jednoduše)

Inspirativní seminář nabízí praktický úvod do digitálního vzdělávání. Cílem tohoto semináře je představit pedagogům praktické možnosti digitální výchovy a aktivity pro rozvoj informatického a logického myšlení bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou. Seminář ukáže pedagogům, že lze děti názorně a jednoduše seznámit např. s tím, jak se počítačový program vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. Náplň semináře vychází z programu Malá digitální univerzita.

Naším cílem digitálního vzdělávání není naučit děti pracovat s elektronikou (počítače, tablety ani mobily při výuce nepoužíváme). Cílem je představit dětem způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování, zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc na ukázkovém příkladu představíme pedagogům jednoduchého robota (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám.

Po absolvování semináře doporučujeme zakoupit metodického průvodce pro pedagogy: Rozvoj logického a informatického myšlení dětí. Průvodce navazuje na témata ze semináře a obsahuje více než 50 úloh s řešením. Je tak vhodným doplňkem pro práci ve třídě.
Kapacita: 20 Rozsah hodin: 4 Akreditace: MSMT - 13012/2022-2-525 Cena: 1 650 Kč/osobu
Objednat seminář
Seminář na klíč

Nabízíme také seminář na klíč, který připravíme přímo pro Vaši školu.

Objednat seminář