Programy pro děti

Naše vzdělávací programy:

  • jsou určené pro mateřské školy a pro 1. a 2. třídu základních škol
  • probíhají v rámci hodinových lekcí nebo projektových dnů
  • jsou vedené našimi profesionálně proškolenými lektory
  • rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost
  • propojují podporované gramotnosti – matematickou, polytechnickou, digitální, čtenářskou

Pomůcky pro polytechnické a digitální vzdělávání najdete na e-shopu: