Malý architekt – polytechnika do MŠ a ZŠ

Polytechnické vzdělání je důležitou součástí rozvoje dětí už od mateřské školy.  S polytechnikou se děti setkávají v každodenním životě, a proto je velice důležité toto téma prohlubovat i ve školce. Paní učitelky z mateřských škol témata týkající se technického vzdělávání většinou zařazují do svých vzdělávacích plánů na běžné úrovni, která souvisí s každodenními potřebami dítěte předškolního věku. I u takto malých dětí však lze témata týkající se technických oborů zařazovat i na odbornější úrovni. Důležité je ale zachovat srozumitelnost a jazykové prostředky vhodné pro cílovou věkovou skupinu.

Jak vypadají lekce Malé technické univerzity?

Spojením odbornosti technických profesí, paní učitelek z MŠ a psychologů, tak vznikla i témata Malé technické univerzity. Jedním z těchto témat, která prohlubují polytechnické vzdělání předškolních a školních dětí, je Malý architekt. V této lekci se děti seznamují s povoláním architekta, rozeznávají typy střech na domě a názorně si vše ukazují na obrázcích. Součástí lekce je i stavba podle vlastní kreativity, malí architekti se tak mohou se svými projekty představit před svou třídou.  Děti se naučí, jak se orientovat v technickém výkresu, hledat v něm a určovat pojmy jako je obvodová zeď, příčka, šířka a délka stěn apod. Podle technického výkresu si děti postaví stavbu, půdorys domu,  kde doplní i vybavení a hra s panáčky může začít.  Důležitou součástí našeho programu je i téma bezpečnosti práce na stavbě. Zde upozorňujeme na ochranné pomůcky jako je helma, reflexní vesta, apod.  

Malý architekt při polytechnické lekci staví podle technického výkresu půdorys domu.

Lekce Malé technické univerzity kromě jiných dovedností rozvíjí matematickou gramotnost, orientaci v prostoru a samozřejmě i polytechniku. Názorným a jednoduchým způsobem tak Malá technická univerzita představí jednu ze základních profesí technického zdělávání. Paní učitelky v mateřských školách na lekci mohou plynule navazovat a rozšiřovat dovednosti v oblasti techniky u svých dětí ve třídě.

Program realizujeme i formou projektového dne, který je díky odbornému vedení možné fakturovat přes šablony OP JAK.

Zaujal Vás tento polytechnický program? Rezervujte si termín pro svou třídu přes kontaktní formulář, nebo se spojte s koordinátorkou pro Váš region.